Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Si continúas navegando, estás aceptando nuestra política de cookies. Pero puedes cambiar la configuración en cualquier momento. Más información

Aceptar

Fes-te'n soci/a

Experimentació

Animals implicats

Primats, Aus, Rosegadors, Peixos, Porcs, Ovelles, Gossos, Gats

Abast de la problemàtica

Internacional

Àmbit d'actuació de FAADA

Espanya

Descripció

Cada any s’experimenta amb més de 100 milions d’animals a tot el món, ja sigui per a investigació bàsica, investigació biomèdica, proves de productes, educació i formació o investigacions militars.

Les principals preocupacions pel benestar dels animals d’experimentació estan relacionades amb la seva forma de vida, els procediments utilitzats, l’origen i el patiment al qual poden estar sotmesos. El Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE) reconeix que els animals són éssers sensibles i estableix que, per tant, s’han de tenir plenament en compte les exigències de benestar animal.

La gran majoria dels animals utilitzats en investigació es mantenen durant tota la vida a instal·lacions controlades. Generalment es tracta de petites gàbies, individuals, sense enriquiment ambiental. Les condicions de manteniments estan subjectes a regulacions i recomanacions. A Espanya s’han determinat tant uns requisits generals d’allotjament, com uns requisits particulars segons el grup específic al qual pertanyi cada animal: rosegadors com ara ratolins, rates, dipodins, hàmsters i conills porquins; conills, gats, gossos, fures, primats no humans, animals de granja, aus, amfibis, rèptils i peixos. Aquests requisits estan basats principalment en allò establert en el Conveni Europeu per a la protecció dels animals vertebrats utilitzats per a objectius experimentals o altres propòsits científics i contemplen aspectes com les dimensions de les gàbies, les condicions de temperatura, ventilació i il·luminació.

Els experiments solen causar dolor i molts fins i tot la mort dels animals. Als informes oficials espanyols sobre l’experimentació animal es classifiquen els usos dels animals segons si el dolor es lleu, moderat, sever o per si no es recuperen (és a dir, si moren). A la investigació militar no se’ls administra anestèsia.

L’any 2015 Espanya va utilitzar 68.439 vegades animals en experiments amb “dolor sever” i 331.234 amb “dolor moderat”. Un total de 75.027 animals no es van recuperar i van morir.

Els procediments en l’experimentació són molt diversos: poden ser privats de menjar, aigua o son, se’ls pot aplicar productes irritants, corrosius o abrasius, se’ls pot infectar amb malalties, se’ls pot mutilar genèticament, etc. La gran majoria dels experiments acaben amb l’eutanàsia dels animals, si no han mort durant l’experiment.

Quant a l’origen d’aquests animals, generalment acostumen a ser expressament criats per als laboratoris, malgrat que en certs països se’ls pot capturar del seu estat salvatge.

L’experimentació amb animals pot tenir molts propòsits, encara que n’hi ha dos d’especialment innecessaris: el camp de la cosmètica i el de la investigació militar, els dos subapartats desenvolupats en aquesta secció.

Avui dia hi ha nombroses alternatives a l’experimentació animal que no impliquen l’ús d’animals com per exemple: cultius de cèl·lules, teixits i òrgans, estudis epidemiològics, estudis amb voluntaris humans, investigació clínica, models matemàtics i informàtics.

És per això que l’any 1959 Russell i Burch van introduir el principi de “les 3 erres”, significat del qual és el següent: REDUIR el número de proves en animals, REFINAR la severitat de les proves i les espècies utilitzades i REEMPLAÇAR les proves amb animals per alternatives sense animals. Per tant, aquest enfocament pretén minimitzar l’impacte dels experiments amb animals i finalment reemplaçar-los per altres opcions.

S’ha de tenir en compte, a banda, que molts productes que són perjudicials per als animals no ho són per als humans (com per exemple l’aspirina), i viceversa. Per la qual cosa els resultats dels tests en animals no són predictius. Sempre es necessitarà una comprovació posterior amb humans, fet que demostra que l’experimentació amb animals no és un mètode efectiu.

Actualment a Espanya només es permet l’experimentació animal amb propòsits científics i d’investigació. Està regularitzada per la Directiva 2010/63/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de setembre de 2010, relativa a la protecció dels animals utilitzats per propòsits científics.

Des de l’any 2014 s’ha imposat per la Unió Europea l’emissió d’informes anuals detallats sobre l’ús d’animals d’experimentació a cada país.

L’any 2015 es va presentar a la Comissió Europea la iniciativa “Stop Vivisection” i les seves 1,2 milions de firmes, que demanava l’acabament de l’experimentació animal. El juny de 2015, la Comissió Europea va rebutjar la iniciativa ciutadana.

 

Actuació FAADA

  • Informem i conscienciem la societat sobre l’ús d’animals en l’experimentació.
  • Animem les persones a escollir productes lliures de crueltat animal en la mesura del possible (cosmètica vegana i cruelty-free, per exemple).

Causes relacionades