Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Si continúas navegando, estás aceptando nuestra política de cookies. Pero puedes cambiar la configuración en cualquier momento. Más información

Aceptar

Fes-te'n soci/a

Com ens financem

Som una organització privada i independent. No estem vinculats a grups polítics, religiosos o altres tipus de col·lectius que puguin comprometre o condicionar la nostra feina, per la qual cosa sempre actuem segons els nostres paràmetres i amb llibertat d’acció.

Obtenim els nostres recursos econòmics en un 86% de fonts privades, totes elles compromeses amb la defensa dels drets dels animals, en gran part procedents de les generoses aportacions directes dels nostres socis i col·laboradors.

Control financer intern

El nostre pressupost es dissenya cada any segons les prioritats establertes dins de la nostra planificació anual estratègica.

El Consell de Direcció fa una proposta que després es revisa per part de la Comissió Econòmica del Patronat i, posteriorment, presentada a tot el patronat per aprovar-la.

Analitzem i compartim constantment la informació econòmica financera amb la nostra base social. També seguim i avaluem l’ús correcte dels nostres recursos, així com també prenem mesures correctores necessàries.

Transparència i participació

Estem treballant per promoure la transparència i la rendició de comptes cap a totes les persones i col·lectius que donen suport a la nostra feina. Tenim la responsabilitat i l’exigència ètica de demostrar que els nostres comptes són clars, que treballem amb eficàcia i eficiència i que les nostres accions van destinades a fomentar la protecció dels animals, de forma compromesa i independent. 

Formem part de la Xarxa d’Economia Solidària (XES) per tal de complir amb el nostre compromís de millorar i avançar cap a una gestió socialment responsable. Per mesurar aquest compromís, utilitzem eines de transparència i participació, el Balanç Social, que ens permet avaluar la rendició de comptes i mesurar l’impacte social, ambiental i el bon govern. El Balanç Social avalua de forma sistemàtica, objectiva i periòdica sis grans característiques de tota organització empresarial o entitat que vulgui ser responsable: democràcia, igualtat, compromís ambiental, compromís social, qualitat laboral i qualitat professional.

Independència financera

La independència financera és imprescindible per arribar a garantir la consecució dels nostres objectius. Dels nostres recursos, només l’14% prové de fonts públiques. Aquest percentatge de finançament pública s’utilitza per a accions concretes en col·laboració amb l’administració corresponent.

Col·laboracions respectuoses i responsables

Basant-nos en els principis i valors ètics recollits a la nostra missió, a FAADA establim vincles i aliances amb organitzacions empresarials sempre que no contradiguin els principis bàsics de la Fundació i, per tant, no hi hagi indicis de possibles atemptats als drets dels animals.

Ens reservem en tot moment la potestat de rebutjar una col·laboració o fins i tot retornar un donatiu que no s’ajusti al codi de relació amb organitzacions empresarials i entitats.

Rendició de comptes

 

Només ens faltes tu, t'hi apuntes?